Nguồn năng lượng tái tạo

- Các nguồn năng lượng tái tạo bao gồm: năng lượng từ Mặt Trời, năng lượng gió, năng lượng nước, năng lượng sinh khối, năng lượng địa nhiệt, …

+ Năng lượng từ Mặt Trời và năng lượng từ gió luôn có sẵn trong thiên nhiên.

+ Năng lượng nước là năng lượng lấy từ sức chảy của dòng nước (như thủy triều, sóng biển,…)

+ Năng lượng địa nhiệt là năng lượng thu được từ sức nóng bên trong lõi Trái Đất.

+ Năng lượng sinh khối là năng lượng thu được từ thực vật, gỗ, rơm, rác, chất thải,…

- Ưu điểm:

+ Liên tục được bổ sung nhanh chóng và có sẵn để sử dụng.

+ Có thể sử dụng để tạo ra điện và nhiệt.

+ Ít tác động tiêu cực đến môi trường so với nhiên liệu hóa thạch.

- Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng năng lượng mặt trời:

+ Ưu điểm: nguồn năng lượng sẵn có và vô hạn, không gây ô nhiễm môi trường.

+ Nhược điểm: giá thành và chi phí lắp đặt cao, vẫn còn rác thải từ các pin mặt trời.