Nguồn năng lượng trong tự nhiên

- Nguồn năng lượng trong tự nhiên gồm nguồn năng lượng tái tạo và nguồn năng lượng không tái tạo:

+ Nguồn năng lượng tái tạo là nguồn năng lượng có sẵn trong thiên nhiên, liên tục được bổ sung thông qua các quá trình tự nhiên như: Mặt Trời, gió, nước, địa nhiệt, sinh khối.

+ Nguồn năng lượng không tái tạo phải mất hàng triệu năm đến hàng trăm triệu năm để hình thành và không thể bổ sung nhanh nên sẽ cạn kiệt trong tương lai gần như: dầu mỏ, than đá, khí tự nhiên,…