Nhiệt độ và độ nóng lạnh

- Độ nóng hay lạnh của một vật được xác định thông qua nhiệt độ của nó.

- Vật nóng có nhiệt độ cao hơn vật lạnh.

=> Nhiệt độ là số đo độ “nóng”, “lạnh” của vật.

- Nhiệt độ được đo bằng nhiệt kế theo thang đo xác định.