Những chuyển biến về xã hội

1. Sự phân công lao động được hình thành như thế nào?

- Sản xuất nông nghiệp lúa nước ngày càng phát triển đã đòi hỏi phải:

+ Chuyên tâm lo việc cuốc cày.

+ Làm đất, gieo hạt, chăm bón, ..

- Số người làm nông nghiệp tăng, để có người làm việc ngoài đồng cần có người ở nhà lo việc ăn uống.

- Thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp.

=> Trong xã hội đã có sự phân công lao động giữa đàn ông và đàn bà.

+ Phụ nữ: làm việc nhà, tham gia sản xuất nông nghiệp, làm đồ gốm, dệt vải

+ Đàn ông: làm nông nghiệp, săn bắt, đánh cá, chế tác công cụ, đúc đồng, làm đồ trang sức (nghề thủ công)

=> Địa vị của người đàn ông ngày càng quan trọng.

2. Xã hội có gì đổi mới?

- Hình thành hàng loạt làng bản gọi là chiềng chạ, nhiều chiềng chạ hợp thành bộ lạc.

- Chế độ phụ hệ dần thay thế chế độ mẫu hệ

- Làng bản biết bầu người quản lý

- Xã hội có sự phân biệt giàu nghèo

Người ta phát hiện nhiều ngôi mộ có của cải chôn theo, song lại có vài ngôi mộ được chôn theo công cụ, đồ trang sức.

3. Bước phát triển mới về xã hội được nảy sinh như thế nào?

- Từ thế kỷ VIII – I TCN, có nhiều nền văn hóa phát triển cao như: Óc Eo (An Giang), Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), Đông Sơn (Bắc Bộ – Bắc Trung Bộ).

- Văn hóa Đông Sơn có công cụ, vũ khí bằng đồng: lưỡi cày, lưỡi rìu, . . . => đồ đồng thay thế đồ đá đã góp phần tạo nên sự chuyển biến trong xã hội.

- Cư dân văn hóa Đông Sơn gọi là cư dân Lạc Việt. Cuộc sống của con người đã có phần ổn định.