Những khái niệm cơ bản, kĩ năng chủ yếu của môn Địa lí

- Ở lớp 6, các em sẽ được tìm hiểu một số khái niệm cơ bản về Trái Đất, các thành phần tự nhiên của Trái Đất (địa hình, khí hậu, nước, đất, sinh vật) và mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên.

- Môn Địa lí có một hệ thống tư liệu như thông tin, bản đồ, bảng số liệu, sơ đồ, hình ảnh,… là những công cụ giúp các em khai thác, phân tích các hiện tượng, sự vật, hiện tượng. Qua đó, các em không chỉ rèn luyện được các kĩ năng như sử dụng bản đồ, sơ đồ, hình ảnh, bảng số liệu, biểu đồ..

- Để học tốt môn Địa lí, các em cần:

+ Nắm vững các khái niệm cơ bản và kĩ năng chủ yếu của môn học

+ Rèn luyện kĩ năng sử dụng: biểu đồ, bảng số liệu, hình ảnh, bản đồ…

+ Gắn kiến thức với quan sát thực tế

+ Sử dụng công nghệ thông tin: Internet, ứng dụng bản đồ…

+ Hứng thú học tập