Những thành tựu văn hóa tiêu biểu

- Chữ viết: Hệ thống chữ La-tinh ra đời trên cơ sở tiếp thu hệ thống chữ cái của người Hy Lạp, nó bao gồm 26 chữ cái, là nền tảng cho hơn 200 ngôn ngữ và chữ viết ngày nay. Người La Mã còn tạo ra hệ thống chữ số với 7 chữ cơ bản, gọi là chữ số La Mã.

- Luật pháp: Hệ thống luật pháp La Mã được coi là tiến bộ nhất thời cổ đại và nền tảng cho xây dựng luật pháp ở các nước Âu-Mĩ sau này.

- Nhờ phát minh ra bê tông, người La Mã đã xây dựng được những công trình kiến trúc đồ sộ, nguy nga, như đấu trường Cô-lô-sê, đền Pan-tê-ông, Khải hoàn môn,... Họ còn xây dựng được hệ thống cầu cống, đường xá,… các vùng đất thuộc đế chế. Nhiều con đường hiện nay vẫn còn được sử dụng.