Nước Âu Lạc

1. Cuộc kháng chiến chống xâm lược Tần diễn ra như thế nào?

2. Nước Âu Lạc ra đời

- Năm 207 TCN, Thục Phán hợp nhất đất đai Tây Âu và Lạc Việt, lập ra nước Âu Lạc, tự xưng là An Dương Vương, đóng đô ở Phong Khê (Cổ Loa – Hà Nội)

- Bộ máy nhà nước không có thay đổi so với trước.

+ Đứng đầu nhà nước là An Dương Vương nắm mọi quyền hành chính.

+ Giúp việc cho vua có Lạc Hầu, Lạc tướng.

+ Cả nước chia thành nhiều bộ do Lạc tướng đứng đầu.

+ Các làng, chạ vẫn do Bồ chính cai quản.

Tuy nhiên, Bộ máy nhà nước chặt chẽ hơn thời Hùng Vương, quyền lực nhà vua cao hơn.

4. Thành Cổ Loa và lực lượng quốc phòng

An Dương Vương cho xây thành Cổ Loa trên khu đất rộng lớn:

- 3 vòng khép kín.

- Có bao quanh, thông với nhau

- Thành nội có khu của vua và các Lạc hầu, Lạc tướng.

- Các lực lượng quân đội lớn gồm bộ binh, thủy binh, nhiều vũ khí bằng đồng (Loa thành còn được gọi là quân thành).

Sơ đồ khu di tích thành Cổ Loa

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện được ở nam thành (Cầu Vực) một hố mũi tên đồng gồm hàng vạn chiếc. Đầm Cả là nơi tập trung các thuyền chiến vừa luyện tập, sẵn sàng chiến đấu.

=> Quốc phòng phát triển nhiều so với thời kì trước.

5. Sự sụp đổ của nhà nước Âu Lạc

- Năm 207 TCN, Triệu đà đem quân đánh xuống Âu Lạc nhưng thất bại.

- Triệu Đà vờ xin hòa và dùng mưu kế chia rẽ nội bộ nước ta.

- Năm 179 TCN, Triệu Đà đem quân đánh, do không đề phòng và nội bộ bị chia rẽ nên Âu Lạc rơi vào tay Triệu Đà.

=> Nước Âu Lạc sụp đổ.