Ôn tập chương 2

1. Những dấu vết của Người tối cổ (Người vượn) được phát hiện ở đâu?

- Những dấu vết của Người tối cổ (Người vượn) được phát hiện ở nhiều nơi như: miền Đông châu Phi, trên đảo Gia-va (In-đô-nê-xi-a), gần Bắc Kinh (Trung Quốc),…

2. Những điểm khác nhau giữa Người tinh khôn và Người tối cổ thời nguyên thủy

3. Thời cổ đại có những quốc gia lớn nào?

4. Các tầng lớp xã hội chính ở thời cổ đại

5. Các loại nhà nước thời cổ đại.

6. Những thành tựu văn hóa của thời cổ đại.

7. Thử đánh giá các thành tựu văn hóa lớn của thời cổ đại

- Các thành tựu văn hóa thời cổ đại rất phong phú, đa dạng, sáng tạo và có giá trị thực tiễn đã nói lên được tài năng, sự lao động nghiêm túc với trình độ cao của con người hồi đó.

- Thành tựu của nền văn hóa cổ đại còn đặt nền móng cho nhiều ngành khoa học và sự phát triển của văn minh nhân loại sau này.