Ôn tập chương 3, 4

1. Dấu tích của sự xuất hiện những người đầu tiên trên đất nước ta? Thời gian? Địa điểm?

2. Xã hội nguyên thủy Việt Nam trải qua những giai đoạn nào?

3. Những điều kiện dẫn đến sự ra đời của Nhà nước Văn Lang và Nhà nước Âu Lạc:

- Sự hình thành các bộ lạc lớn, mâu thuẫn giữa giàu và nghèo đã nảy sinh.

- Giải quyết xung đột giữa các bộ lạc, chống ngoại xâm.

- Nhu cầu trị thủy, bảo vệ mùa màng.

- Vùng cư trú mở rộng.

- Cơ sở kinh tế: Nghề nông trồng lúa nước đã trở thành nghành chinh, chăn nuôi cũng phát triểnThủ công: Nghề luyện kim phát triển đạt đến trình độ cao

- Các quan hệ xã hội:

+ Dân cư ngày càng đông

+ Xuất hiện sự phân biệt giàu, nghèo ngày càng rõ

4. Những công trình văn hóa tiêu biểu của thời Văn Lang – Âu Lạc:

Trống đồng Đông Sơn, thành Cổ Loa