Ôn tập cuối học kì I: Tiết 2

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

2. Tìm hình ảnh so sánh trong các câu sau :

a) Những thân cây tràm vươn thẳng lên trời như những cây nên khổng lồ.

                                                                                                          Đoàn Giỏi

b) Đước mọc san sát, thẳng đuột như hằng hà sa số cây dù xanh cắm trên bãi.

                                                                                                           Mai Văn Tạo

Trả lời :

a) Thân cây tràm được so sánh với cây nến khổng lồ.

b) Cây đước mọc được so sánh với cây dù xanh cắm trên bãi.

2. Từ biển trong câu sau có ý nghĩa gì ?

    Từ trong biển lá xanh rờn, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời.

Trả lời :

- Từ biển trong câu trên không dùng để chỉ nước biển trên bề mặt Trái Đất mà để nói đến những chiếc lá trong rừng tràm nhiều tới nỗi trông giống như một biển lá.