Ôn tập cuối học kì I: Tiết 3

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

2. Lớp em tổ chức liên hoan chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.

Em hãy viết giấy mời cô (thầy) hiệu trưởng theo mẫu dưới đây.

GIẤY MỜI

Kính gửi :…………………………………………………………………………………

Lớp …….. trân trọng kính mời ………………………………………………………….

Tới dự : …………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

Vào hồi : …….giờ, ngày ………………………………………………………………...

Tại ………………………………………………………………………………………..

Chúng em rất mong được đón …………………………………………………………..

         Ngày … tháng … năm …

              Lớp trưởng

Hướng dẫn :

GIẤY MỜI

Kính gửi : Thầy Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Mai

Lớp  3 A2  trân trọng kính mời thầy

Tới dự : Buổi liên hoan chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11

Vào hồi : 9 giờ, ngày 19 tháng 11 năm 2018

Tại phòng 301, lớp 3 A2

Chúng em rất mong được đón tiếp thầy.

  Ngày 15 tháng 11 năm 2018

              Lớp trưởng

        Nguyễn Kim Hoa