Ôn tập cuối học kì I: Tiết 4

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

2. Em điền dấu chấm hay dấu phẩy vào mỗi ô trống trong đoạn văn sau ?

    Cà Mau đất xốp ... mùa nắng ... đất nẻ chân chim, nền nhà cũng rạn nứt ... trên cái đất phập phều và lắm gió lắm dông như thế ... cây đứng lẻ khó mà chống trọi nổi. Cây bình bát  ... cây bần cũng phải quây quần thành chòm ... thành rặng ... rễ phải dài ... phải cắm sâu vào lòng đất.

                                                                                                            Theo Mai Văn Tạo

- Cây bình bát: cây thuộc họ na, vỏ quả có từng ô năm góc mờ, thịt màu vàng nhạt hay hồng, ăn được.

- Cây bần: cây mọc ở vùng nước lợ, có rễ phụ nhọn và xốp nhô ngược lên mặt bùn.

Trả lời :

    Cà Mau đất xốp . Mùa nắng , đất nẻ chân chim, nền nhà cũng rạn nứt. Trên cái đất phập phều và lắm gió lắm dông như thế , cây đứng lẻ khó mà chống trọi nổi. Cây bình bát , cây bần cũng phải quây quần thành chòm , thành rặng . Rễ phải dài , phải cắm sâu vào lòng đất.