Ôn tập giữa học kì I: Tiết 1

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

- Đọc to, rõ ràng, diễn cảm các bài tập đọc trong sách giáo khoa.

- Học thuộc lòng các bài thơ, đoạn văn theo yêu cầu.

- Ngoài ra cần đọc một số bài học thêm như :

1) Đơn xin vào Đội

2) Khi mẹ vắng nhà

3) Chú sẻ và bông hoa bằng lăng

4) Mẹ vắng nhà ngày bão

5) Mùa thu của em

6) Ngày Khai trường

7) Lừa và Ngựa

8) Những chiếc chuông reo

2. Ghi lại tên các sự vật được so sánh với nhau trong những câu sau :

a) Từ trên gác cao nhìn xuống, hồ như một chiếc gương bầu dục khổng lồ, sáng long lanh.

b) Cầu Thê Húc màu son, cong cong như con tôm, dẫn vào đền Ngọc Sơn.

c) Người ta thấy có con rùa lớn, người to như trái bưởi, nhô lên khỏi mặt nước.

Trả lời :

a) Hồ được so sánh với chiếc gương bầu dục khổng lồ, sáng long lanh.

b) Cầu Thê Húc được so sánh với con tôm.

c) Con rùa được so sánh với trái bưởi.

3. Chọn các từ ngữ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống để tạo thành hình ảnh so sánh:

a) Mảnh trăng non đầu tháng lơ lửng giữa trời như … .

b) Tiếng gió rừng vi vu như … .

c) Sương sớm long lanh tựa … .

(một cánh diều, những hạt ngọc, tiếng sáo)

Trả lời :

a) một cánh diều.

b) tiếng sáo.

c) những hạt ngọc.