Ôn tập giữa học kì I: Tiết 6

1. Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn để bổ sung ý nghĩa cho các từ ngữ in đậm :

   Xuân về, cây cỏ trải một màu … . Trăm hoa đua nhau khoe sắc. Nào chị hoa huệ …, chị hoa cúc …, chị hoa hồng … bên cạnh cô em vi -ô- lét tím nhạt, mảnh mai.

   Tất cả đã tạo nên một vườn xuân ….

                       (đỏ thắm, trắng tinh, xanh non, vàng tươi, rực rỡ)

Trả lời :

   Xuân về, cây cỏ trải một màu xanh non. Trăm hoa đua nhau khoe sắc. Nào chị hoa huệ trắng tinh, chị hoa cúc vàng tươi, chị hoa hồng đỏ thắm bên cạnh cô em vi -ô- lét tím nhạt, mảnh mai.

   Tất cả đã tạo nên một vườn xuân rực rỡ.

2. Em có thể đặt dấu phẩy vào chỗ nào trong những câu sau ?

a) Hằng năm cứ vào đầu tháng 9 các trường lại khai giảng năm học mới.

b) Sau ba tháng hè tạm xa trường chúng em lại náo nức tới trường gặp thầy gặp bạn.

c) Đúng 8 giờ trong tiếng Quốc ca hùng tráng lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên cột cờ.

Trả lời :

a) Hằng năm, cứ vào đầu tháng 9, các trường lại khai giảng năm học mới.

b) Sau ba tháng hè tạm xa trường, chúng em lại náo nức tới trường gặp thầy, gặp bạn.

c) Đúng 8 giờ, trong tiếng Quốc ca hùng tráng, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên cột cờ.