Ôn tập giữa học kì II: Tiết 2

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

2. Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi :

                   Em thương

        Em thương làn gió mồ côi

Không tìm thấy bạn, vào ngồi trong cây

        Em thương sợi nắng đông gầy

Run run ngã giữa vườn cây cải ngồng.

                                         Nguyễn Ngọc Ký

a) Trong bài thơ, làn gió sợi nắng được nhân hóa nhờ những từ chỉ đặc điểm và hoạt động của con người. Em hãy tìm những từ ngữ ấy.

- Các từ đó là: làn gió mồ côi, không tìm thấy bạn, vào ngồi, sợi nắng gầy, run run ngã.

b) Em thấy làn gió và sợi nắng trong bài thơ giống ai? Chọn ý thích hợp ở cột B cho mỗi sự vật nêu ở cột A.

c) Tình cảm của tác giả bài thơ dành cho những người này như thế nào?

Tác giả thể hiện tình cảm yêu thương, thông cảm với trẻ nhỏ mồ côi và những người ốm yếu, không nhà, không cửa.