Ôn tập giữa học kì II: Tiết 3

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

2. Em hãy đóng vai chi đội trưởng báo cáo với cô (thầy) tổng phụ trách kết quả tháng thi đua “Xây dựng Đội vững mạnh”.

Nội dung báo cáo :

a) Về học tập

b) Về lao động

c) Về công tác khác

Hướng dẫn viết báo cáo :

Kính thưa cô tổng phụ trách !

Thay mặt chi đội lớp 3B, em xin báo cáo với cô về kết quả tháng thi đua Xây dựng Đội vững mạnh  như sau:

a) Về học tập : Toàn chi đội đạt được 115 điểm giỏi, 65 điểm khá. Các bạn đi học đúng giờ, học bài và làm bài tập đầy đủ.

b) Về lao động : Chi đội đã tham gia hai buổi làm vệ sinh toàn trường, mọi thành viên đều có ý thức giữ gìn vệ sinh chung.

c) Về các công tác khác : Chi đội đã đóng góp được 34 đầu sách cho thư viện nhà trường, đã tổ chức một buổi sinh hoạt với chủ đề "Nói năng lịch sự". Ngoài ra còn kết nạp thêm 4 đội viên.

Nổi bật trong tháng thi đua này là các bạn Lê Minh, Hoàng Tú Trang, Bảo Sơn, Ngọc Anh. Minh Đức.