Ôn tập giữa học kì II: Tiết 7

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

2. Giải ô chữ :

a) Có thể điền những từ ngữ nào vào các ô trống ở từng dòng dưới đây ?

- Dòng 1: Cùng nhau ăn các thức ăn bày sẵn trong đêm hội Trung thu.

- Dòng 2 : Người chuyên sáng tác âm nhạc.

- Dòng 3 : Pháo khi bắn lên nổ trên không trung, tạo thành những chùm tia sáng màu sắc rực rỡ, thường có trong đêm hội.

- Dòng 4 : Tiên thể được gọi là chị Hằng trong đêm Trung thu.

- Dòng 5 : Đi thăm cảnh đẹp, bảo tàng, di tích lịch sử, … (có 8 chữ cái, bắt đầu bằng chữ T)

- Dòng 6 : Cùng nghĩa với đánh đàn (có 7 chữ cái, bắt đầu bằng chữ C).

- Dòng 7 : Từ tiếp theo của câu sau: Nhờ thông minh, chăm chỉ, Trần Quốc khái đỗ …

- Dòng 8 : Hai chữ cuối cùng của dòng thơ Các anh về xôn xao làng …

b) Tìm từ mới xuất hiện ở ô chữ in màu : PHÁT MINH