Ôn tập giữa học kì II: Tiết 8

BÀI LUYỆN TẬP

A - Đọc thầm :

        Suối

       Suối là tiếng hát của rừng

Từ cơn mưa bụi ngập ngừng trong mây

        Từ giọt sương của lá cây

Từ trong vách đá mạch đầy tràn ra.

 

         Từ trong khe hẹp thung xa

Suối dang tay hát khúc  ca hợp đồng

         Suối gặp bạn, hóa thảnh sông

Sông gặp bạn, hóa mênh mông biển ngời.

 

        Em đi cùng suối, suối ơi

Lên non gặp thác, xuống đồi thấy sông.

                                          Vũ Duy Thông

- Thung : thung lũng (cách gọi tắt)

- Hợp đồng : phối với nhau

B - Dựa vào nội dung bài thơ, chọn câu trả lời đúng:

1. Suối do đâu mà thành ?

a) Do sông tạo thành.

b) Do biển tạo thành

c) Do mưa và các nguồn nước trên rừng núi tạo thành.

Đáp án : c

2. Em hiểu hai câu thơ sau như thế nào ?

Suối gặp bạn, hóa thành sông

Sông gặp bạn, hóa mênh mông biển ngời.

a) Nhiều suối hợp thành sông, nhiều sông hợp thành biển.

b) Suối và sông là bạn của nhau

c) Suối, sông và biển là bạn của nhau.

Đáp án : a

3. Trong câu : Từ cơn mưa bụi ngập ngừng trong mây, sự vật nào được nhân hóa ?

a) Mây

b) Mưa bụi

c) Bụi

Đáp án: b

4. Trong khổ thơ 2, những sự vật nào được nhân hóa ?

a) suối, sông

b) sông, biển

c) suối, biển

Đáp án: a

5. Trong khổ thơ 3, suối được nhân hóa bằng cách nào ?

a) Tả suối bằng những từ ngữ chỉ người, chỉ hoạt động, đặc điểm của người.

b) Nói với suối như nói với người.

c) Bằng cả hai cách trên.

Đáp án: b