Ôn tập giữa học kì: Tiết 3

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

2. Đặt 3 câu theo mẫu Ai là gì ?

Gợi ý :

a) Bố em là người thợ mỏ.

- Ai là người thợ mỏ ?

- Bố em là gì ?

b) Lan là học sinh lớp 3B.

- Ai là học sinh lớp 3B ?

- Lan là ai ?

c) Cô em là bác sĩ của trạm y tế xã.

- Ai là bác sĩ của trạm y tế xã ?

- Cô em là ai ?

3. Em hãy hoàn thành đơn xin tham gia sinh hoạt câu lạc bộ thiếu nhi phường (xã, quận, huyện) theo mẫu sau :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                    ………, ngày…tháng… năm…..

ĐƠN XIN THAM GIA SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ

Kính gửi : Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiếu nhi

                 phường (xã, quận, huyện)…………………………………………………………

Em tên là :    ………………………………………………………………………………….

Ngày sinh : ……………………………….. Nam (nữ)………………………………………..

Địa chỉ : …………………………………………………………………………………………

Học sinh lớp : ……………. Trường : ……………………………………………………………

Em làm đơn này xin đề nghị Ban chủ nhiệm cho em được tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ thiếu nhi phường (xã, quận, huyện).

Em xin hứa thực hiện đúng nội quy của Câu lạc bộ.

Em xin trân trọng cảm ơn.

                                                                                                       Người làm đơn

Gợi ý :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                            Hà Nội, ngày 15/09/2019

ĐƠN XIN THAM GIA SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ

Kính gửi : Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiếu nhi phường Dịch Vọng Hậu

                                                          quận Cầu giấy, thành phố Hà Nội.

Em tên là :               Nguyễn Bảo Anh

Ngày sinh :          13/09/ 2010                       Nam (nữ) : Nữ

Địa chỉ : số 306, Đường Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu giấy, Hà Nội

Học sinh lớp :     3E      Trường: Tiểu học Dịch Vọng B

Em làm đơn này xin đề nghị Ban chủ nhiệm cho em được tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ thiếu nhi phường.

Em xin hứa thực hiện đúng nội quy của Câu lạc bộ.

Em xin trân trọng cảm ơn.

 Người làm đơn

          Anh

Nguyễn Bảo Anh