Ôn tập phần chính tả

I. Phân biệt âm đầu l/n, âm cuối n/ng

1. Phân biệt âm đầu l/n

- Một số từ có âm đầu là l: thích lắm, lấm tấm, tiền lương, lương thiện, ngọn lửa, lá cây,…

- Một số từ có âm đầu là n: nắm tay, cây nấm, nương rẫy, non nửa, một nửa, na ná, náo nức, nóng nực, nôn nóng,…..

2. Phân biệt âm cuối n/ng

- Một số từ có âm cuối là n: con trăn, dân làng, người dân, nhân dân, răn dạy, lượn lờ, bay lượn,….

Một số từ có âm cuối là ng: ánh trăng, vầng trăng, dâng hiến, hiến dâng, cái răng, răng hàm, răng cửa, số lượng, khối lượng, oang oang, leng keng, sang sảng,…..

II. Phân biệt âm đầu s/x, âm cuối t/c

1. Phân biệt âm đầu s/x

- Một số từ có âm đầu là s: sổ sách, cửa sổ, sơ sài, chim sẻ, su su, bát sứ,….

- Một số từ có âm đầu là x: xổ số, xơ sài, đồng xu, tiền xu, xơ mướp, xơ xác, xứ sở, tứ xứ,…

2. Phân biệt âm cuối t/c

- Một số từ có âm cuối là t: bát cơm, bát ngát, đôi mắt, ánh mắt, mắt lưới, đôi tất, tất cả, mứt tết,….

- Một số từ có âm cuối là c: ông bác, cô bác, thắc mắc, mắc màn, tấc đất, mức độ,….

III. Phân biệt âm đầu tr/ch, vần ao/au, thanh hỏi/thanh ngã

1. Phân biệt âm đầu tr/ch

Tranh ảnh, bức tranh, tranh giành, tranh thủ công/quả chanh, chanh cốm, chanh đào, chanh chua,…

Trưng bày, đặc trưng, sáng trưng, trưng dụng/bánh chưng, chưng cất, chưng mắm,…

Trúng đích, trúng đạn, trúng tuyển, trúng cử/chúng ta, chúng tôi, dân chúng, công chúng, chúng sinh,…

Leo trèo, trèo cây, trèo cao ngã đau/hát chèo, chèo đò, chèo lái,…

2. Phân biệt vần ao/au

Con báo, tờ báo, báo chí, báo hại, báo tin/ báu vật, kho báu, châu báu,..

Cây cao, lên cao, cao ốc, cao đẳng/cây cau, cau có, cau mày,..

Lao động, lao khổ, lao công, lao lực/lau nhà, cỏ lau, lau sậy,…

3. Phân biệt thanh hỏi/thanh ngã

Bảo ban/cơn bão; xe đổ/đỗ xe, bỏ đi/bõ công, rau cải/cãi nhau,…

IV. Phân biệt các âm đầu r/d/gi, v/d; các vần iêm/im, iêp/ip

1. Phân biệt các âm đầu r/d/gi

Giá rẻ, đất rẻ, rẻ quạt, rẻ sườn/hạt dẻ, thân hình mảnh dẻ/giẻ rách, giẻ lau, giẻ chùi chân

Rây bột, mưa rây/nhảy dây, chăng dây, dây thừng/giây bẩn, giây mực, phút giây

2. Phân biệt các âm đầu v/d

Vỗ về, vỗ vai, vỗ sóng/dỗ dành

Ra vào, vào ra/dồi dào

3. Phân biệt các vần iêm/im

Chiêm bao, lúa chiêm, vụ chiêm, chiêm tinh/thanh liêm, liêm khiết, liêm sỉ

Chim gáy, chim gõ kiến/tủ lim, gỗ lim

4. Phân biệt các vần iêp/ip

Rau diếp/dao díp, díp mắt

Số kiếp, kiếp người, kiếp sống/bí kíp, kíp nổ