Ôn tập phần tập làm văn

I. Làm bảng số liệu thống kê

1. Tác dụng của bảng số liệu thống kê

- Giúp người đọc dễ tiếp nhận thông tin, dễ so sánh.

- Tăng sức thuyết phục cho nhận xét về truyền thống văn hiến lâu đời của nước ta.

2. Các bước làm một bảng số liệu thống kê

- Bước 1:Xác định những thông tin cần phải tìm kiếm

- Bước 2: Tìm kiếm, thu thập thông tin

- Bước 3: Lập bảng số liệu thống kê dựa trên những thông tin đã thu thập được.

II. Văn tả cảnh

1. Cấu tạo của bài văn tả cảnh

Bài văn tả cảnh gồm có ba phần

Mở bài: Giới thiệu bao quát về cảnh sẽ tả.

Thân bài: Tả từng phần của cảnh hoặc sự thay đổi của cảnh theo thời gian.

Kết bài: Nêu nhận xét hoặc cảm nghĩ của người viết.

2. Các bước làm bài văn tả cảnh

- Bước 1: Xác định đối tượng miêu tả

- Bước 2: Quan sát, lựa chọn các chi tiết tiêu biểu để miêu tả

- Bước 3: Sắp xếp các ý theo một thứ tự nhất định, lập dàn ý

- Bước 4: Viết thành các đoạn văn, bài văn có đủ các phần Mở bài, Thân Bài, Kết bài

- Bước 5: Đọc và sửa lại các lỗi sai   

3. Cách viết mở bài, kết bài

* Cách viết mở bài

- Có hai cách viết mở bài là: Mở bài trực tiếp và Mở bài gián tiếp

- Mở bài trực tiếp: Kể ngay vào việc (bài văn kể chuyện) hoặc giới thiệu ngay đối tượng được tả (bài văn miêu tả)

- Mở bài gián tiếp: Nói chuyện khác để dẫn vào chuyện (hoặc vào đối tượng) định kể (hoặc tả)

* Cách viết kết bài

- Có hai cách viết kết bài là: Kết bài mở rộng và kết bài không mở rộng

- Kết bài mở rộng: Sau khi cho biết kết cục, có lời bình luận thêm.

- Kết bài không mở rộng: Cho biết kết cục, không bình luận thêm.