Phân biệt các thiên thể

Thiên thể là tên gọi chung các vật thể tự nhiên tồn tại trong không gian vũ trụ. Người ta phân biệt:

- Sao thiên thể tự phát sáng

- Hành tinh là thiên thể không tự phát sáng quay quanh sao.

- Vệ tinh là thiên thể không tự phát sáng quay quanh hành tinh.

- Sao chổi là trường hợp đặc biệt, là tiểu hành tinh được cấu tạo chủ yếu bằng các khối khí đóng băng và bụi vũ trụ; không có dạng hình cầu mà có hình dáng giống cái chổi.

- Chòm sao là tập hợp các sao mà đường tưởng tượng nối chúng với nhau có dạng hình học xác định.