Phân biệt động vật với thực vật, đặc điểm chung của động vật

Nội dung chính:

I. Phân biệt động vật với thực vật

Các đặc trưng của giới Động vật và Thực vật được biểu hiện trong: cấu tạo, dinh dưỡng, cách di chuyển và phản xạ.

Giống nhau:

+ Đều có cấu tạo tế bào

+ Đề có khả năng lớn lên và sinh sản

Khác nhau:

II. Đặc điểm chung của động vật

Có khả năng di chuyển

Có hệ thần kinh và giác quan

Dị dưỡng (khả năng dinh dưỡng nhờ chất hữu cơ có sẵn)

Tế bào không có thành xenlulozo

III. Sơ lược phân chia giới động vật

Giới động vật được có hơn 20 ngành, chương trình Sinh học lớp 7, các em sẽ được học 8 ngành động vật được vào 2 nhóm:  

Động vật không xương sống (7 ngành)

+ Ngành động vật nguyên sinh

+ Ngành Ruột khoang

+ Các ngành giun: giun dẹp, giun tròn, giun đốt

+ Ngành thân mềm

+ Ngành chân khớp

Động vật có xương sống (1 ngành với 5 lớp)

+ Lớp Cá

+Lớp lưỡng cư

+ Lớp bò sát

+ Lớp chim

+ Lớp thú

IV. Vai trò của động vật

Động vật không chỉ có vai trò quan trọn trong thiên nhiên mà còn cả đối với đời sống con người.

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA