Phân tích bi kịch nhân vật Trương Ba trong đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ. Liên hệ với bi kịch của Vũ Như Tô trong Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài

Đề bài: Phân tích bi kịch của nhân vật Trương Ba trong lớp đối thoại giữa hồn và xác trong trích đoạn kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ).
Theo anh/chị, bi kịch của nhân vật Trương Ba có điểm gì khác so với bi kịch của nhân vật Vũ Như Tô trong trích đoạn kịch Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Nguyễn Huy Tưởng)?

Dàn ý:

* Mở bài:

– Giới thiệu về tác giả Lưu Quang Vũ, tác phẩm Hồn Trương Ba, da hàng thịt, lớp đối thoại giữa hồn và xác.

* Thân bài:

- Nêu tóm tắt vở kịch

– Tâm trạng đau khổ, tuyệt vọng của hồn Trương Ba khi phải trú nhờ trong xác hàng thịt.

– Thái độ của hồn Trương Ba: xem thường thể xác; khẳng định mình vẫn giữ được những phẩm chất tốt đẹp. Ngược lại, xác hàng thịt khẳng định: xác có sức mạnh ghê gớm, có thể chi phối, điều khiển linh hồn.

– Ý nghĩa của lớp đối thoại:

+ Đây là cuộc đấu tranh với chính mình để giữ lấy sự thanh cao của tâm hồn.

+ Con người không chỉ sống bằng tinh thần mà cũng không chỉ sống để thoả mãn những cảm giác về thể xác. Hồn Trương Ba và xác hàng thịt đối lập nhưng không thể tồn tại riêng rẽ. Chính độ vênh lệch giữa xác và hồn là một bi kịch. Vì thế lớp kịch này có ý nghĩa chuẩn bị cho sự giải thoát của Trương Ba ở cuối tác phẩm.

– Điểm khác biệt của nhân vật Trương Ba so với bi kịch của nhân vật Vũ Như Tô trong trích đoạn kịch Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài:

+ Bi kịch của Trương Ba: bi kịch của người khi bị đặt vào nghịch cảnh – phải sống nhờ, sống mượn, sống trái tự nhiên khiến tâm hồn nhân hậu, thanh cao của Trương Ba bị nhiễm độc và tha hoá.

+ Bi kịch của Vũ Như Tô: bi kịch của  người nghệ sĩ có tài năng, có nhân cách, có hoài bão lớn lao, đẹp đẽ nhưng xa rời thực tế.

3. Kết bài

Tóm tắt lại vấn đề cần nghị luận

- Gợi mở vấn đề