Phép thế

* Khái niệm:

- Thay thế các từ ngữ đứng trước bằng đại từ hay từ ngữ có nghĩa tương đương

Ví dụ 1: Cô Hằng là cô hàng xóm của tôi. Nhà cô ấy có rất nhiều hoa.

=> Phép thế: dùng đại từ "cô ấy" thay thế cho "cô Hằng" ở câu trước.

Ví dụ 2: Ai cũng muốn cơ thể khỏe mạnh và có sức đề kháng tốt. Muốn được như vậy bạn phải chăm chỉ tập luyện.

=> Phép thế: từ "như vậy" thay thế cho câu trước đó, mang nghĩa tương đương.