Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh

Quá trình

Nội sinh

Ngoại sinh

Khái niệm

Là các quá trình xảy ra trong lòng Trái Đất (lớp man-ti)

Là các quá trình xảy ra bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất

Nguyên nhân

Liên quan tới nguồn năng lượng được sinh ra trong lòng Trái Đất.

+ Năng lượng của sự phân hủy các chất phóng xạ

+ Năng lượng của sự dịch chuyển các mảng kiến tạo,…

Do nguồn năng lượng chủ yếu là bức xạ Mặt Trời.

Biểu hiện

- Di chuyển các mảng kiến tạo (tạo núi, hẻm vực, động đất, núi lửa…)

- Nén ép các lớp đất đá => uốn nếp, đứt gãy

- Gây ra động đất, núi lửa

+ Phá hủy đất đá chỗ này, vận chuyển và bồi tụ chỗ khác.

+ Thông qua nước chảy, gió thổi, băng hà, sóng biển và hoạt động của sinh vật.

Kết quả

Hình thành các dạng địa hình, làm cho bề mặt Trái Đất trở nên gồ ghề.

+ Làm thay đổi bề mặt địa hình Trái Đất.

+ Hình thành nên các dạng địa hình độc đáo.

+ Xu hướng san bằng bề mặt địa hình Trái Đất.

=> Kết luận: Quá trình nội sinh và ngoại sinh có tác động ngược nhau nhưng diễn ra đồng thời với nhau

Quá trình nội sinh và ngoại sinh