Quá trình tiến hóa từ vượn thành người

* Mở đầu: Đã bao giờ em đặt câu hỏi: Loài người xuất hiện như thế nào? Nhiều người chấp nhận giả thuyết con người xuất hiện lần đầu ở châu Phi. Bắt đầu từ những bộ xương hóa thạch tìm thấy ở đây các nhà khoa học đã khám phá bí ẩn về sự xuất hiện của loài người.

Quá trình tiến hoá từ vượn thành người trải qua các giai đoạn như sau:

- Ở chặng đầu, khoảng 5-6 triệu năm, đã có một loại vượn người sinh sống.

- Loài vượn người đến khoảng 4 triệu năm đã phát triển lên thành Người tối cổ.

- Đến khoảng 15 vạn năm thì Người tối cổ biến thành Người tinh khôn.

Tham khảo một số sơ đồ hình ảnh: