Quặng

Quặng là loại đất đá chứa các chất có giá trị với hàm lượng lớn, được khai khác từ các mỏ quặng để sản xuất kim loại, phân bón, đồ gốm sứ,…

Quặng hematite (chứa sắt) dùng để chế tạo gang và thép.

Quặng bauxite (chứa nhôm oxide) dùng để sản xuất nhôm – một vật liệu quan trọng trong chế tạo máy bay, ô tô,…

Quặng apatite dùng để sản xuất phân lân.