Sơ đồ tư duy dạng bài tính chiều dài của con lắc lò xo

1. Con lắc lò xo nằm ngang

2. Con lắc lò xo thẳng đứng

3. Con lắc lò xo nằm nghiêng