Soạn bài Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ CTST

Trả lời câu hỏi (trang 91 SGK Ngữ văn 6 tập 1)
Em hãy chỉ ra các đặc điểm của văn bản thông tin (sapo, đề mục, hình ảnh) được thể hiện trong văn bản Ngày Môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ.
Phương pháp giải:
Đọc lại văn bản Ngày Môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ, từ đó liệt kê ra những đặc điểm và dấu hiệu nhận biết văn bản thông tin.
Giải chi tiết:
- Sapo: dẫn dắt người đọc đến với ngày môi tường thế giới như lời cảnh tỉnh cho chúng ta.
- Đề mục: các đề mục được chia rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu cho người đọc trong đoạn đó nói về cái gì.
- Hình ảnh: người viết sử dụng hình ảnh khí thải tuôn ra từ một nhà máy thép để cho người đọc thấy được con người đang đối xử tàn nhẫn với thiên nhiên như thế nào và mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng của nó.