Soạn bài Văn bản báo cáo siêu ngắn

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN BÁO CÁO

1. Đọc các văn bản (trang 133, SGK Ngữ văn 7, tập 2)

2. Trả lời câu hỏi:

a) Viết báo cáo để trình bày về tình hình, sự việc và các kết quả đã làm được của một cá nhân hay một tập thể.

b) Chú ý:

- Về nội dung: phải nêu rõ Ai viết?, ai nhận?, nhận về việc gì và kết quả ra sao.

- Về hình thức: phải đúng mẫu, sáng sủa, rõ ràng.

c) Viết báo cáo khi em sơ kết học kì I, tổng kết phong trào thi đua học tốt trong tháng 11.

3. Tình huống phải viết báo cáo: (b).

II. CÁCH LÀM VĂN BẢN BÁO CÁO

1. Tìm hiểu cách làm văn bản báo cáo:

- Thứ tự:

+ Quốc hiệu

+ Địa danh, ngày, tháng, năm viết báo cáo.

+ Tên văn bản báo cáo.

+ Nơi gửi

+ Lí do, diễn  biến, kết quả.

+ Kí tên, ghi rõ họ tên, chức vụ.

- Những phần quan trọng của văn bản báo cáo:

+ Báo cáo với ai? (Tổng phụ trách Đội Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Ban Giám hiệu Trường Trần Quốc Toản.

+ Người báo cáo: (Lớp trưởng)

+ Báo cáo về vấn đề gì? (quyên góp ủng hộ các bạn học sinh vùng lũ, hoạt động 20-11).

 + Báo cáo để làm gì? (để nhà trường biết).

2. Dàn mục một văn bản báo cáo: (SGK, trang 135).

3. Lưu ý (SGK, trang 135).

III. LUYỆN TẬP

Trả lời câu 1 (trang 136, SGK Ngữ văn 7, tập 2):

Sưu tầm văn bản báo cáo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày 20 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO

Về kết quả quyên góp ủng hộ các bạn học sinh vùng lũ lụt

Kính gửi: Tổng phụ trách Đội Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi

Hưởng ứng phong trào quyên góp giúp đỡ đồng bào vùng lũ lụt vượt qua những khó khăn do thiên tai gây ra, lớp 7C đã tiến hành quyên góp được một số quà gửi các bạn học sinh vùng lũ lụt như sau:

1) Quần áo: 17 bộ

2) Sách vở: 12 bộ sách giáo khoa cũ (lớp 6) và 30 quyển vở học sinh

3) Tiền mặt: 1.290.000 đồng.

Tất cả các bạn đều đóng góp, ủng hộ. Trong đó bạn Hoàng Hà, Hoàng Minh là người ủng hộ nhiều nhất.

Thay mặt lớp 7C

Lớp trưởng

Thanh

Lê Kim Thanh

Trả lời câu 2 (trang 136, SGK Ngữ văn 7, tập 2):

Các lỗi thường gặp:

- Trình bày không rõ ràng mạch lạc.

- Kết quả nêu không rõ ràng chi tiết.