Sự biến dạng của vật

- Sự biến dạng là sự thay đổi hình dạng của một vật.

- Ví dụ:

+ Lò xo bị kéo dãn dài ra

+ Quả bóng bàn bị méo

+ Đệm cao su bị nún,…

Kết luận:

Lực tác dụng lên một vật có thể làm thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động của vật, làm biến dạng vật hoặc đồng thời làm thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động và làm biến dạng vật.