Sự biến đổi về hóa trị của các nguyên tố

Trong một chu kì, đi từ trái sang phải, hóa trị cao nhất của các nguyên tố với oxi tăng lần lượt từ 1 đến 7, còn hóa trị với hydrogen của các phi kim giảm từ 4 đến 1.

* Hóa trị đối với hidro = Số thứ tự nhóm – Hóa trị đối với oxi

* Công thức phân tử ứng với các nhóm nguyên tố (R: là nguyên tố)

R2On: n là số thứ tự của nhóm.

RH8-n: n là số thứ tự của nhóm.

Sự biến đổi về hoá trị của các nguyên tố

Nhận xét: Hóa trị cao nhất của một nguyên tố với oxygen, hóa trị với hydrogen của các phi kim biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.