Sự chuyển biến về kinh tế

Mặc dù bị kìm hãm bởi chính sách cai trị và bóc lột của các triều đại phong kiến phương Bắc nhưng trong hơn một nghìn năm Bắc thuộc, kinh tế, xã hội và văn hóa của người Việt vẫn có sự chuyển biến đáng kể.

- Trồng lúa nước vẫn là nghề chính.  Sử dụng công cụ bằng sắt, sức kéo của trâu bò, kĩ thuật chiết cành... vào trong trồng trọt và chăn nuôi.

- Nghề thủ công truyền thống như đúc đồng, rèn sắt, làm gốm, làm mộc,... phát triển với kĩ thuật sản xuất cao hơn.

- Nhiều nghề thủ công mới xuất hiện: làm giấy, làm đường, làm mật mía.