Sự chuyển hóa năng lượng

- Trong mọi hoạt động đều có sự chuyển năng lượng từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác.

- Ví dụ:

+ Khi nấu cơm bằng nồi điện, năng lượng điện chuyển thành nhiệt năng làm chín cơm.

+ Năng lượng điện chuyển thành quang năng phát ra từ bóng đèn.

+ Năng lượng của nhiên liệu trong ô tô chuyển thành động năng của ô tô đang chuyển động.

+ Chuyển hóa năng lượng của quả bóng trong hình vẽ: