Sử dụng nguyên liệu an toàn, hiệu quả và đảm bảo phát triển bền vững

- Sử dụng tối đa chất thải công nghiệp, chất thải dân dụng làm nguyên liệu để sản xuất vật liệu xây dựng thay cho nguyên liệu tự nhiên.

- Hạn chế xuất khẩu nguyên liệu thô, nên đầu tư công nghệ sản xuất những sản phẩm có giá trị.

- Quy hoạch khai thác nguyên liệu quặng, đá vôi theo công nghệ hiện đại, quy trình khép kín,… để tăng hiệu suất khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Cần chú ý an toàn lao động trong quá trình khai thác và chế biến.

Nguyên liệu khoáng sản là tài sản của quốc gia.

Khoáng sản là khoáng chát có ích được tích tụ tự nhiên ở thể rắn, lỏng, khí, tồn tại trong lòng đất, trên mặt đất. bao gồm cả khoáng vật, khoáng chất ở bãi thải của mỏ.