Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới.

1. Sự phân bố dân cư.

            - Mật độ dân số cho biết tình hình hình phân bố dân cư của mọt địa phương, một nước...

               Mật độ dân số  = Dân số / Diện tích (người/km2)

            - Dân cư trên thế  giới phân bố không đồng đều.

            + Dân cư tập trung đông đúc ở những nơi điều kiện sinh sống và giao thông thuận tiện như đồng bằng, đô thị hoặc các vùng khí hậu thuận hòa:

             Các khu vực  đông dân: Đông Bắc Hoa Kì, Đông Nam Bra-xin, Tây Âu và Trung Âu, Tây Phi, Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á.

            Hai khu vực có mật độ dân số cao nhất: Nam Á, Đông Á.

            + Dân cư thưa thớt ở các vùng núi, vùng sâu, vùng xa, giao thông khó khăn, vùng khí hậu khắc nghiệt: Ca-na-đa, rừng rậm Amadôn, Bắc Á, Ô-xtrây-li-a, Trung Á, Bắc Phi…

2. Các chủng tộc.

              Dân cư thế giới thuộc ba chủng tộc chính.

            - Môn –gô-lô-it: da vàng, phân bố chủ yếu ở châu Á.

            - Ơ-rô-pê-ô-it: da trắng, phân bố chủ yếu ở châu Âu.

            - Nê-grô-it: da đen, phân bố chủ yếu ở châu Phi.