Tác dụng của lực ma sát đối với chuyển động

Lực ma sát có tác dụng cản trở hoặc thúc đẩy chuyển động.

Ví dụ:

- Khi phanh xe đạp, lực ma sát giữa hai má phanh với vành xe làm xe dừng lại => Cản trở chuyển động.

- Một người đẩy thùng hàng dễ dàng hơn khi xe đẩy có bánh lăn, khi đó giữa bánh xe và mặt sàn có lực ma sát lăn => Thúc đẩy chuyển động.