Tại sao cần tiết kiệm năng lượng?

Năng lượng rất cần thiết cho sự sống. Mặt khác, năng lượng không tái tạo đang cạn kiệt dần và khi bị đốt cháy gây ô nhiễm môi trường. Nguồn năng lượng không tái tạo là nguyên nhân gây ra các vấn đề nghiêm trọng về hô hấp cho con người, ảnh hưởng đến sự thay đổi thời tiết ngày càng khắc nghiệt.

Vì vậy, tiết kiệm năng lượng giúp:

- Tiết kiệm chi phí

- Bảo tồn các nguồn năng lượng không tái tạo

- Góp phần giảm lượng chất thải, giảm ô nhiễm môi trường.