Tập đọc: Ai có lỗi ?

1. Nội dung

Là bạn bè nên nhường nhịn nhau, biết can đảm nhận lỗi khi phạm sai lầm. Không vì những lỗi nhỏ trong ứng xử mà làm mất đi tình bạn đẹp.

2. Giải nghĩa từ khó

- Kiêu căng: cho rằng mình hơn người khác, coi thường người khác.

- Hối hận: buồn, tiếc vì lỗi lầm của mình.

- Can đảm: không sợ đau, không sợ xấu hổ hay nguy hiểm.

- Ngây: đờ người ra, không biết nói gì, làm gì.

3. Phương pháp:

- Đọc kĩ và nắm được diễn biến nội dung câu chuyện, trả lời câu hỏi bằng cách bám sát các chi tiết đó.

- Nắm vững cách đọc, cách viết tên riêng: Cô- rét- ti, En- ri- cô

4. Trả lời câu hỏi

1) Vì sao hai bạn nhỏ giận nhau ?

Cô- rét- ti chạm khuỷu tay khiến nét chữ của En- ri- cô trở  nên rất xấu, mặc cho Cô- rét- ti giải thích rằng mình không cố ý nhưng Cô- rét- ti vẫn tìm cơ hội để trả thù khiến bạn bị hỏng hết trang vở.

2) Vì sao En-ri-cô hối hận, muốn xin lỗi Cô-rét-ti ?

En- ri- cô hối hận muốn xin lỗi Cô- rét- ti bởi:

- Khi cơn giận lắng  xuống, cậu ấy nghĩ có thể Cô- rét- ti đã không cố ý.

- Cậu nhìn thấy vai áo Cô- rét- ti sứt chỉ chắc vì cậu ấy phải vác củi giúp mẹ

=>  En- ri- cô thương bạn, cảm thấy hối hận nhưng lại không đủ can đảm để xin lỗi.

3) Hai bạn đã làm gì để làm lành với nhau ?

 Hai bạn đã làm lành bằng cách:

- Cô- rét- ti cười hiền hậu: “Ta lại thân nhau như trước đi!”, trước lời đề nghị đó, En-ri- cô ngạc nhiên rồi ôm chầm lấy bạn.

4) Bố đã trách mắng En- ri –cô như thế nào ?

Bố đã trách mắng En- ri –cô: cậu bé đã không xin lỗi bạn trước lại còn giơ thước lên để đánh Cô- rét- ti

5) Theo em, mỗi bạn có điểm gì đáng khen ?

- Với En-ri-cô: ngay sau khi cơn giận lắng xuống bạn ấy đã hối hận, biết thương bạn và muốn nói lời xin lỗi.

- Với  Cô- rét- ti: cậu ấy đã biết tha thứ và chủ động làm hòa trước, mặc dù En- ri –cô đã cư xử với cậu không đúng.

5. Kể lại câu chuyện “Ai có lỗi ?”

Dựa vào các tranh sau , kể lại từng đoạn của câu chuyện “Ai có lỗi?”

M : En-ri-cô và Cô-rét-ti ngồi học cạnh nhau. Một lần, En-ri-cô đang viết thì bị Cô-rét-ti chạm vào khuỷu tay, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu…

Gợi ý :

Tranh 2: En-ri-cô nổi giận và cho rằng Cô-rét-ti cố ý, cậu trả thù bằng cách đẩy Cô-rét-ti một cái đến hỏng trang tập viết. Cậu ấy giận đỏ mặt, giơ tay tên dọa En-ri-cô và hẹn lát sẽ gặp nhau ở cổng.

Tranh 3: Khi cơn giận lắng xuống, En-ri-cô bắt đầu cảm thấy hối hận, cậu nhìn xuống vai áo Cô-rét-ti thấy bị sứt chỉ, có thể do cậu ấy đã vác củi giúp mẹ, En-ri-cô muốn nói lời xin lỗi với bạn nhưng không đủ can đảm.

Tranh 4: Tan học, Cô-rét-ti đi theo sau, En-ri-cô rút cây thước và giơ lên, Cô-rét-ti cười hiền hậu: “Ấy đừng! Ta lại thân nhau như trước đi!. Và rồi En-ri-cô ôm chầm lấy bạn.

Tranh 5: Về nhà, En-ri-cô đã kể lại câu chuyện cho bố nghe, nhưng  bố mắng: “Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ thước dọa đánh bạn”.