Tập đọc: Anh Đom Đóm

1. Nội dung 

Bài thơ cho ta thấy sự chuyên cần của anh Đom Đóm. Qua việc kể lại một đêm làm việc của Đom Đóm, tác giả còn cho chúng ta thấy vẻ đẹp của cuộc sống các loài vật ở nông thôn.

2. Giải nghĩa từ khó

- Đom đóm : một loài bọ cánh cứng, bụng phát ánh sáng lập lòe, hoạt động về đêm.

- Chuyên cần : chăm chỉ một cách thường xuyên, đều đặn.

- Cò bợ : loài cò có cổ và ngực màu nâu sẫm, thường có dáng ủ rũ.

- Vạc : loài chim gần giống cò, tiếng kêu rất to, thường đi ăn đêm.

3. Phương pháp

- Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài thơ và từ khó.

- Trả lời câu hỏi ngắn gọn, chính xác.

4. Trả lời câu hỏi

1) Anh Đóm lên đèn đi đâu ? 

Anh Đóm lên đèn đi gác cho giấc ngủ của con người.

2) Anh Đóm thấy những cảnh gì trong đêm ?

Trong đêm anh Đóm thấy: Tiếng chị Cò Bợ đang ru con ngủ, thím Vạc mò tôm, ánh sao Hôm chiếu xuống nước long lanh.

3) Tìm một hình ảnh đẹp của anh Đom Đóm trong bài thơ.

Gợi ý:

Có thể lựa chọn hình ảnh :

Từng bước, từng bước

Vung ngọn đèn lồng

Anh Đóm quay vòng

Như sao bừng nở.

4) Học thuộc lòng bài thơ.