Tập đọc: Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa

I. Hiểu bài

1. Từ khó

- Anh hùng Lao động: danh hiệu Nhà nước phong tặng đơn vị hoặc người có thành tích đặc biệt trong lao động.

- Tiện nghi: các vật dùng cần thiết giúp cho sinh hoạt hằng ngày được thuận tiện, thoải mái.

- Cương vị: vị trí công tác, chức vụ.

- Cục Quân giới: cơ quan phụ trách việc chế tạo, cung cấp vũ khí cho quân đội.

- Cống hiến: đóng góp có giá trị

- Sự nghiệp: công việc lớn, có ích lợi chung

- Quốc phòng: bảo vệ đất nước

- Huân chương: vật làm bằng kim loại, đeo trước ngực làm dấu hiệu cho phần thưởng lớn được nhà nước trao tặng cho người có công

2. Ý nghĩa bài học

Ca ngợi Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa đã có những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp quốc phòng và xây dựng nền khoa học trẻ của đất nước.

3. Nội dung bài học

Câu 1: Em hiểu “nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc” nghĩa là gì?

Trả lời:

“Năm 1946, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông rời bỏ cuộc sống đầy đủ tiện nghi ở nước ngoài, theo Bác Hồ về nước”

Em hiểu “nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc” nghĩa là trong hoàn cảnh đất nước đang bị giặc ngoại xâm, nghe theo tình cảm yêu nước để trở về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Câu 2: Giáo sư Trần Đại Nghĩa đã có đóng góp gì lớn trong kháng chiến?

Trả lời:

Trong kháng chiến, giáo sư Trần Đại Nghĩa đã có những đóng góp vô cùng to lớn:

Ông cùng với anh em miệt mài nghiên cứu, chế ra những loại vũ khí có sức công phá lớn như súng ba-dô-ca, súng không giật, bom bay tiêu diệt xe tăng và lô cốt của giặc

Câu 3: Nêu đóng góp của ông Trần Đại Nghĩa cho sự nghiệp xây dựng Tổ quốc?

Trả lời:

Trần Đại Nghĩa đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp xây dựng Tổ quốc:

- Có công lớn trong việc xây dựng nền khoa học trẻ tuổi của nước nhà

- Nhiều năm liền, giữ cương vị Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kĩ thuật Nhà nước

Câu 4: Nhà nước đánh giá cao những cống hiến của ông Trần Đại Nghĩa như thế nào?

Trả lời:

Nhà nước đánh giá rất cao những cống hiến của ông Trần Đại Nghĩa:

- Năm 1948, được phong Thiếu tướng

- Năm 1952, được tuyên dương Anh hùng Lao động

- Được nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và nhiều huân chương cao quý khác

Câu 5: Theo em, nhờ đâu ông Trần Đại Nghĩa có được những cống hiến lớn như vậy?

Trả lời:

Theo em, nhờ đâu ông Trần Đại Nghĩa có được những cống hiến lớn như vậy:

- Ông yêu nước, tận tụy hết lòng vì đất nước.

- Ông là nhà khoa học xuất sắc, ham nghiên cứu và học hỏi

II. Hướng dẫn đọc diễn cảm

- Đọc lưu loát, trôi chảy toàn bài. Đọc rõ ràng các số chỉ thời gian, từ phiên âm tiếng nước ngoài: 1935, 1946, 1948, 1952, súng ba-dô-ca,…

- Đọc diễn cảm bài văn với giọng kể rõ ràng, chậm rãi, cảm hứng ca ngợi nhà khoa học đã có những cống hiến xuất sắc cho đất nước.