Tập đọc: Bài thơ về tiểu đội xe không kính; Phân biệt s.x, dấu hỏi/dấu ngã

I. Nhớ - viết: Bài thơ về tiểu đội xe không kính

                                                Xe không kính không phải vì xe không có kính

                                                Bom giật, bom rung, kính vỡ đi rồi

                                                Ung dung buồng lái ta ngồi.

                                                Nhìn đất nhìn trời, nhìn thẳng.

 

                                                Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng

                                                Thấy con đường chạy thẳng vào tim

                                                Thấy sao trời và đột ngột cánh chim

                                                Như sa, như ùa vào buồng lái.

 

                                                Không có kính, ừ thì ướt áo

                                                Mưa tuôn, mưa xối như ngoài trời

                                                Chưa cần thay, lái trăm cây số nữa

                                                Mưa ngừng, gió lùa mau khô thôi.

 

II. Phân biệt s/x; dấu hỏi/dấu ngã

1. Phân biệt s/x:

- Một số từ bắt đầu bằng s: so sánh, sưng tấy, cây súng, cửa sổ, cuốn sổ, sợ hãi, cây sáo, con sông, cuộc sống, giàu sang, sơ sài,…

- Một số từ bắt đầu bằng x: xinh xắn, xinh xinh, phóng xạ, xổ số, màu xanh, xông xáo, ….

2. Phân biệt dấu hỏi/dấu ngã

- Một số từ có chứa dấu hỏi: hỏi han, tản mạn, ngăn cản, tổng hợp, hả hê, giả dối, tổ kiến, vụ nổ, con hổ, …

- Một số từ có chứa dấu ngã: lã chã, mẫu mã, cặn bã, giã gạo, cơn bão, hão huyền, hỗ trợ, bỗ bã, chỗ ngồi, lỗi lầm,….