Tập đọc: Bàn tay mẹ

I. Nội dung : Thấy được tấm lòng yêu quý, biết ơn của bạn nhỏ dành cho mẹ.

II. Phương pháp :

- Đọc cả bài trôi chảy, phát âm đúng các từ ngữ khó : yêu nhất, nấu cơm, rám nắng, xương xương

- Tìm được tiếng có vần : an, at

III. Ôn các vần an, at

1. Tìm tiếng trong bài có vần an

- bàn

2. Tìm tiếng ngoài bài :

- có vần an : bạn bè, bán hàng, bản nhạc, dán giấy, đàn hát, gan lì, hàn gắn, hoa lan, buông màn, mũ nan, con ngan, chán nản, rán cá,con gián, tan vỡ, …

- có vần at : bát cơm, hạt cát, đỗ đạt, ca hát, hạt đỗ, mát mẻ, nhút nhát, vị chát, khát nước, bị phạt, tát nước, …

IV. Tìm hiểu bài đọc và luyện nói :

1. Bàn tay mẹ làm những việc gì cho chị em Bình ?

Mẹ đi chợ, nấu cơm, tắm cho em và giặt một chậu tã lót đầy.

2. Đọc câu văn diễn tả tình cảm của Bình với đôi bàn tay mẹ.

Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng, các ngón tay gầy gầy, xương xương của mẹ.

Trả lời câu hỏi theo tranh :

Gợi ý :

Tranh 2 :

- Ai mua quần áo mới cho bạn ?

- Mẹ mua quần áo mới cho tôi.

Tranh 3 :

- Ai chăm sóc khi bạn ốm ?

- Bố mẹ chăm sóc khi tôi ốm.

Tranh 4 :

Ai vui khi bạn được điểm mười ?

- Bố mẹ vui khi tôi được điểm mười.