Tập đọc: Ca dao về lao động sản xuất

I. Hiểu bài

1. Ý nghĩa bài ca dao

Lao động vất vả trên ruộng đồng của những người nông dân đã mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người.

2. Nội dung bài học

Câu 1: Tìm những hình ảnh nói lên nỗi vất vả, lo lắng của người nông dân trong lao động, sản xuất?

Những hình ảnh nói lên nỗi vất vả của người nông dân trong sản xuất:

- Cày đồng đang buổi ban trưa/Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày

- Ai ơi, bưng bát cơm đầy/Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần

 

Những hình ảnh nói lên nỗi lo lắng của người nông dân trong sản xuất

Đi cấy còn phải trông nhiều bề: Trông trời, trông đất, trông mây; trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm; trông cho chân cứng đá mềm; Trời yên biển lặng mới yên tấm lòng.

Câu 2: Những câu nào thể hiện tinh thần lạc quan của người nông dân?

Những câu thể hiện tinh thần lạc quan của người nông dân đó là:

Công lênh chẳng quản lâu đâu,/Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng

Câu 3: Tìm những câu ứng với những nội dung dưới đây:

a. khuyên nông dân chăm chỉ cấy cày

b. thể hiện quyết tâm lao động, sản xu

c. nhắc người ta nhớ ơn người làm ra hạt gạo

Trả lời

a. Những câu ca dao ứng với nội dung khuyên người nông dân chăm chỉ cấy cày

Ai ơi, đừng bỏ ruộng hoang,/Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.

b. Những câu ca dao ứng với nội dung thể hiện quyết tâm trong lao động sản xuất:

Trông cho chân cứng đá mềm,/ Trời yên, biển lặng mới yên tấm lòng

c. Những câu ứng với nội dung nhắc người ta nhớ ơn người làm ra hạt gạo:

Ai ơi, bưng bát cơm đầy,/Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần

II. Hướng dẫn đọc diễn cảm

Đọc lưu loát với giọng tâm tình nhẹ nhàng