Tập đọc: Cậu bé thông minh

1. Nội dung 

Câu chuyện ca ngợi cậu bé thông minh, có tài trí và sự can đảm.

2. Giải nghĩa từ khó

- Kinh đô: nơi vua và triều đình đóng.

- Om sòm: ầm ĩ, gây náo động.

- Trọng thưởng: tặng cho phần thưởng lớn.

3. Phương pháp

- Đọc kĩ bài, ghi nhớ các chi tiết để trả lời câu hỏi.

- Yêu cầu trả lời câu hỏi ngắn gọn, tránh kể lan man sang nội dung khác của câu chuyện. 

4. Trả lời câu hỏi:

1) Nhà vua nghĩ ra kế gì để tìm người tài ?

Để tìm người tài, nhà vua đã nghĩ ra kế hạ lệnh cho mỗi làng trong vùng nọ phải nộp một con gà trống biết đẻ trứng.

2) Vì sao dân chúng lo sợ khi nghe lệnh của nhà vua ?

Dân chúng lo sợ lệnh của nhà vua bởi đó là một thách đố vô lí, trái ngược với tự  nhiên ( gà trống không biết đẻ trứng). Hơn nữa, nếu không giải được sẽ bị nhà vui phạt nặng.

3) Cậu bé làm cách nào để vua thấy lệnh của ngài là vô lí ?

Cậu bé kể lại cho vua nghe câu chuyện tương tự: cha đẻ được em bé, từ đó vua nhận ra thách đố của mình là vô lí.

4) Trong cuộc thử tài lần sau, cậu bé yêu cầu điều gì ? Vì sao cậu bé yêu cầu như vậy ?

Trong lần thử tài lần sau cậu bé yêu cầu nhà vua rèn chiếc kim khâu thật sắc để xẻ thịt chim, làm thành ba mâm cỗ như nhà vua yêu cầu.

5. Kể chuyện Cậu bé thông minh:

 Dựa vào các tranh sau, kể lại từng đoạn câu chuyện “Cậu bé thông minh” :

Gợi ý :

Em tóm tắt lại nội dung bài học bằng cách nhớ những sự việc chính trong câu chuyện, kết hợp với thứ tự hình ảnh được đánh dấu.

Tranh 1: Nhà vua tìm người tài ra giúp nước bằng cách yêu cầu mỗi làng nộp một con gà trống biết đẻ trứng. Nếu làng đó không tìm được sẽ phải chịu tội nặng, khiến cho ai nấy đều cảm thấy lo sợ.

Tranh 2: Cậu bé tới gặp vua và kể lại câu chuyện: bố đẻ ra em bé và cậu bị bắt đi xin sữa. Nhà vua tức giận nhưng rồi cũng nhận ra thách đố của mình là vô lí. Vua thầm khen cậu bé là tài giỏi.  

Tranh 3: Đức Vua thử tài cậu bé lại một lần nữa, bắt cậu bé xẻ thịt chim sẻ thành ba mâm cỗ. Cậu bé đưa lại chiếc kim khâu cho sứ giả yêu cầu nhà vua rèn thành một con dao để xẻ thịt chim.

Nhà vua biết đã tìm ra được người tài giỏi, trọng thưởng cho cậu bé thông minh và gửi cậu vào trường học.