Tập đọc: Chú bên Bác Hồ

1. Nội dung 

- Trường Sơn: dãy núi cao chạy suốt miền Trung nước ta.

- Trường Sa: quần đảo thuộc tỉnh Khánh Hòa

- Kon Tum, Đắk Lắk: hai tỉnh ở Tây Nguyên

2. Giải nghĩa từ khó 

- Trường Sơn: dãy núi cao chạy suốt miền Trung nước ta.

- Trường Sa: quần đảo thuộc tỉnh Khánh Hòa

- Kon Tum, Đắk Lắk: hai tỉnh ở Tây Nguyên

3. Phương pháp

- Đọc diễn cảm bài thơ.

- Hiểu được nội dung của bài và nghĩa các từ khó.

- Trả lời câu hỏi ngắn gọn, chính xác.

4. Trả lời câu hỏi 

1) Những câu nào cho thấy Nga rất mong nhớ chú ?

Sao lâu quá là lâu !

Nhớ chú Nga thường nhắc

- Chú bây giờ ở đâu ?

2) Khi Nga nhắc đến chú, thái độ của ba và mẹ ra sao ?

- Mẹ đỏ hoe đôi mắt, bố ngước lên bàn thờ và trả lời Nga rằng : chú ở bên Bác Hồ.

3) Em hiểu câu nói của ba bạn Nga như thế nào ?

Chú đã hi sinh, Bác Hồ đã mất, hai người cùng ở thế giới của người đã khuất.

4) Vì sao những chiến sĩ hi sinh vì Tổ quốc được nhớ mãi ?

Vì họ đã hiến dâng, hi sinh cuộc đời mình để bảo vệ Tổ quốc, để chúng ta được sống trong hòa bình và no ấm như ngày nay.

5) Học thuộc lòng bài thơ.