Tập đọc: Chương trình xiếc đặc sắc

1. Giải nghĩa từ khó

- Tiết mục : từng phần nhỏ của chương trình biểu diễn.

- Tu bổ : sửa lại và thêm cái mới tốt hơn, đẹp hơn.

- Mở màn : bắt đầu buổi biểu diễn nghệ thuật.

- Hân hạnh : lấy làm may mắn và vui mừng.

2. Phương pháp 

- Đọc chính xác các chữ số, tỉ lệ phần trăm (%) và số điện thoại.

- Hiểu nội dung quảng cáo trong bài.

- Bước đầu biết về đặc điểm nội dung, hình thức trình bày và mục đích của một tờ quảng cáo.

3. Trả lời câu hỏi

1) Rạp xiếc in tờ quảng cáo này để làm gì ?

Để lôi cuốn mọi người đến xem xiếc.

2) Em thích những nội dung nào trong quảng cáo ?

Phần giới thiệu những tiết mục mới vì phần này cho thấy chương trình xiếc rất đặc sắc, nhiều tiết mục ra mắt lần đầu.

3) Cách trình bày quảng cáo có gì đặc biệt (về lời văn, trang trí ) ?

- Thông báo ngắn gọn, rõ ràng những thông tin cần thiết và được mọi người quan tâm nhất: tiết mục đặc sắc, điều kiện của rạp, giá vé, thời gian biểu diễn, cách liên hệ để mua vé.

- Câu văn ngắn gọn, tách thành dòng riêng, những từ ngữ quan trọng được in đậm.

- Có tranh minh họa giúp tờ quảng cáo thêm đẹp và hấp dẫn.

4) Em thường thấy các quảng cáo ở những đâu ?

Ở khu vui chơi giải trí, trên ti vi, ngoài đường phố, trên các tòa nhà lớn, …