Tập đọc: Chuyện cổ tích về loài người

I. Hiểu bài

1. Ý nghĩa bài học

Mọi vật được sinh ra trên trái đất này là vì con người, vì trẻ em. Hãy dành cho trẻ em mọi điều tốt đẹp nhất.

2. Nội dung bài học

Câu 1: Trong “câu chuyện cổ tích này”, ai là người được sinh ra đầu tiên?

Trả lời:

“Trời sinh ra trước nhất

Chỉ toàn là trẻ con”

Vậy nên trong “câu chuyện cổ tích này”, trẻ con là người được sinh ra đầu tiên. Trái đất lúc đó chỉ toàn trẻ con, cảnh vật trống vắng, trần trụi, không dáng cây, ngọn cỏ.

Câu 2: Sau khi sinh ra, cần có ngay người mẹ?

Trả lời:

“Nhưng còn cần cho trẻ

Tình yêu và lời ru

Cho nên mẹ sinh ra

Để bế bồng chăm sóc”

Sau khi trẻ sinh ra, cần có ngay người mẹ vì trẻ cần tình yêu và lời ru, trẻ cần bế bồng và chăm sóc

Câu 3: Bố và thầy giáo giúp trẻ em những gì?

Trả lời:

“Muốn cho trẻ hiểu biết

Thế là bố sinh ra

Bố bảo cho biết ngoan

Bố dạy cho biết nghĩ”

Bố giúp trẻ hiểu biết, bảo cho trẻ ngoan, dạy trẻ biết nghĩ.

“Chữ bắt đầu có trước

Rồi có ghế có bàn

Rồi có lớp có trường

Và sinh ra thầy giáo”

Thầy giáo dạy trẻ em học hành

Câu 4: Theo em, ý nghĩa của bài thơ này là gì?

Trả lời:

Ý nghĩa bài thơ Chuyện cổ tích về loài người:

Mọi vật được sinh ra trên trái đất này là vì con người, vì trẻ em. Hãy dành cho trẻ em những điều tốt đẹp nhất

II. Hướng dẫn đọc diễn cảm

Đọc lưu loát toàn bài:

- Đọc đúng các từ ngữ khó do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương.

- Biết đọc diễn cảm bài thơ với giọng kể chậm, dàn trải, dịu dàng; chậm hơn ở câu thơ kết bài