Tập đọc: Đất quý, đất yêu

1. Nội dung 

Đất đai là thứ thiêng liêng và cao quý nhất.

2. Giải nghĩa từ khó

- Ê-ti-ô-pi-a : Một nước ở phía đông bắc châu Phi.

- Cung điện : nơi ở của vua.

- Khâm phục : đánh giá cao và rất kính trọng.

3. Phương pháp

- Đọc truyện và phân biệt được vai các nhân vật :

+ Hai vị khách : tò mò

+ Viên quan : từ tốn

- Hiểu được nội dung, ý nghĩa của bài.

- Trả lời câu hỏi ngắn gọn, súc tích và rõ ràng.

4. Trả lời câu hỏi

1) Hai người khách được vua Ê-ti ô-pi-a đón tiếp thế nào ?

Vua Ê-ti-ô-pi-a mời họ vào cung điện, mở tiệc chiêu đã và tặng họ nhiều vật quý. Sau đó vua sai một viên quan đưa khách xuống tàu.

2) Khi khách sắp cuống tàu, có điều gì bất ngờ xảy ra ?

Viên quan sai người cạo sạch đất ở đế giày khách rồi mới để học xuống tàu trở về nước.

3) Vì sao người Ê-ti-ô-pi-a không để khách mang đi, dù chỉ là một hạt cát nhỏ ?

Bởi vì với họ, đất Ê-ti-ô-pi-a là thiêng liêng, cao quý nhất.

4) Theo em, phong tục trên nói lên tình cảm của người Ê-ti-ô-pi-a với quê hương như thế nào ?

Người Ê-ti-ô-pi-a rất yêu quý và trân trọng mảnh đất quê hương của họ

5. Kể chuyện

1) Sắp xếp lại các tranh dưới đây theo đúng thứ tự trong câu chuyện Đất quý, đất yêu :

Thứ tự đúng : 3 - 1 - 4 - 2

2) Dựa vào các tranh trên, kể lại toàn bộ câu chuyện.

   Ngày xưa có hai người khách du lịch đến nước Ê-ti-ô-pi-a. Vua Ê-ti-ô-pi-a mời họ vào cung điện, mở tiệc chiêu đãi và tặng họ nhiều vật quý hiếm.

   Trước khi họ lên thuyền để quay trở về, viên quan sai người cạo sạch đất ở đế giày họ khiến cả hai người rất ngạc nhiên. Viên quan giải thích: đất Ê-ti-ô-pi-a là anh em, ruột thịt vô cùng thiêng liêng, cao quý nên họ không thể để hai vị khách mang đi dù chỉ một hạt cát nhỏ.

   Nghe được những lời đó, hai vị khách càng thêm khâm phục tấm lòng yêu quý mảnh đất của người Ê-ti-ô-pi-a.